تشخیص شقاق

تشخیص شقاق

تشخیص شقاق مقعد یا تشخیص درد آن به گونه ای است که بیمار احساس وجود جسم تیزی در کانال مقعد خود می کند. شقاق مقعدی یکی از بیماری هایی است...

Continue reading

علائم شقاق مقعدی

علائم شقاق

علائم شقاق به دنبال یک فشار و آسیب در ناحیه مقعد بروز می کند. بیماری شقاق یک شکاف باریک در دیواره مقعد است که این شکاف با زخم، سوزش و د...

Continue reading

لیزر شقاق

لیزر شقاق

لیزر شقاق یکی از روش های درمانی نوین است که نسبت به روش جراحی شقاق مزایای بیشتری دارد. مهم ترین مزایایی که لیزر شقاق دارد کمترین میزان ...

Continue reading