معاینه شقاق

معاینه شقاق

معاینه شقاق یا آنوسکوپی برای تشخیص ناهنجاری در ناحیه مقعد یا همان ناحیه آنوس کاربرد دارد. برای انجام این روش پزشک دستگاهی به نام آنوسکو...

Continue reading

تشخیص شقاق

تشخیص شقاق

تشخیص شقاق مقعد یا تشخیص درد آن به گونه ای است که بیمار احساس وجود جسم تیزی در کانال مقعد خود می کند. شقاق مقعدی یکی از بیماری هایی است...

Continue reading

علائم شقاق مقعدی

علائم شقاق

علائم شقاق به دنبال یک فشار و آسیب در ناحیه مقعد بروز می کند. بیماری شقاق یک شکاف باریک در دیواره مقعد است که این شکاف با زخم، سوزش و د...

Continue reading

لیزر شقاق

لیزر شقاق

لیزر شقاق یکی از روش های درمانی نوین است که نسبت به روش جراحی شقاق مزایای بیشتری دارد. مهم ترین مزایایی که لیزر شقاق دارد کمترین میزان ...

Continue reading